Bøger af Gert Petersen

Veje til socialisme i vor tid

”Veje til socialismen i vor tid” undersøger på en pædagogisk og lettilgængelig måde socialismens teoretiske underbygning. Samtidig redegør Gert Petersen for begrebet marxisme, som er blevet fejlfortolket og fordrejet igennem årtier. Desuden ser bogen på grundlæggende begreber i socialismen: Dialektik, den historiske materialisme, produktivkræfter, produktionsforhold, merværdi og klassekamp.

Udgivet 1966

Om socialismens nødvendighed

Det er godt hundrede år siden, at arbejderbevægelsen satte socialismen på dagsordenen i Vesteuropa. Selvom hundrede år ikke er meget i verdenshistorien, spørger vi alligevel os selv, hvorfor ordene ikke for længst er omsat til handling. Arbejderbevægelsen har umiskendeligt sat sig stempel på historien, – men hvor blev socialismen af?”

Det spørgsmål forsøger Gert Petersen at svare på i sin bog “Om socialismens nødvendighed”. Gert Petersen fremlægger en strategi for en revolutionær samfundsændring, hvor de eksisterende borgerligt-demokratiske friheder stadig kan trives.

Udgivet 1980

Om fredens nødvendighed

“Om fredens nødvendighed” er et spændende tidsbillede af den kolde krig anno 1981. Samtidig er bogen et opråb om en bedre og mere human prioritering af midlerne. I 1980 brugte seks stormagter tilsammen 2.500 milliarder kroner på våben, kampfly og tanks, mens to milliarder mennesker sultede verden over. Gert Petersen argumenterer for, at det sidste, verden har brug for, er mere oprustning for at opnå den tryghedsfølelse, alle higer efter. For at det mål skal nås, må der en nedrustning til og i stedet investeres i freden.

Udgivet 1981

Om nødvendigheden af dansk fredspolitik

Da Gert Petersens bog “Om nødvendigheden af dansk fredspolitik” udkom i 1982, frygtede verden stadig en atomkrig mellem Øst og Vest. Gert Petersens bog slog fast, at skønt denne frygt var velbegrundet, så var der en løsning, der kunne forhindre den altødelæggende katastrofe. Bogen sætter spørgsmålstegn ved Danmarks deltagelse i militær blokpolitik, der øgede spændingerne mellem Øst og Vest og dermed risikoen for en ny verdenskrig, når vi i stedet burde sætte freden på dagsordenen.

Udgivet 1982

Verden er ung endnu

“Hvordan skal vi forstå vor egen tid? Er vi på vej mod undergangen: den snigende død eller det store brag? Er Jorden gammel og træt som bærer af en menneskehed, der slider sit bæregrundlag op? Eller er der plads til håb?”

I “Verden er ung endnu” forsøger Gert Petersen at besvare nogle af disse spørgsmål. Hans bog skal ikke ses som “handlingsanvisninger”, sådan som mange af hans tidligere bøger har været. Bogen er en statusopgørelse over verdenssituationen under det mantra, at en rigtig forståelse er forudsætningen for den rigtige handlemåde.

Udgivet 1984

En ny verdensorden – ja, men en bedre!

Da Berlinmuren faldt, var der ingen, der anede, hvordan den nye verdensorden ville komme til at se ud. Den kolde krig var endelig forbi, og overalt i Europa vippede nye demokratier de gamle diktatorer af pinden. Folk var fyldt optimisme, og det var Gert Petersen egentlig også. I “En ny verdensorden – ja, men en bedre!” giver han udtryk for en række overvejelser omkring, hvad verden burde gøre for at undgå, at demokratierne smuldrer, krige skydes i gang, og penge bliver sat over menneskeliv. 

Når man ser tilbage på de år, der fulgte bogens udgivelse i 1991, kan man ønske, at flere folk havde læst Gert Petersens bog. Den nye verdensorden, den tidligere SF-formand maler et billede af, er stadig ønskværdig på mange måder, og således vil bogen bevare sin relevans flere årtier efter sin udgivelse.

Udgivet 1991

Indenfor systemet og udenfor

I godt 30 år har Gert Petersen haft sæde i folketinget og arbejdet både med udenrigs- og indenrigspolitik, lagt et stort arbejde i stiftelsen af Socialistisk Folkeparti og de politiske sværdslag i partiet foruden i Danmarks Kommunistiske Parti, hvor han var med i striden op til dannelsen af SF.

Gert Petersen har om nogen været tæt på hele det politiske spil i efterkrigstiden og har selv sat sig i front med en markant og stærkt personlig holdning til både små og store politiske spørgsmål.

Nu giver han sin egen version af sit politiske liv med afsæt i drenge- og ungdomsårene i Nykøbing Falster, hans læsning, hans rejser og møder med et utal af forskellige mennesker og hans personlige oplevelse af den dramatiske udvikling af den danske venstrefløj.

Et underholdende og vægtigt bidrag til nyere politisk historie.

Udgivet 1998

Med frygten som drivkraft

SF’s tidligere formand Gert Petersen har skrevet en provokerende bog om sit syn på kommunismen og den kolde krig. Det er en historisk vidende og, som altid, stærkt engageret Gert Petersen, der blandt andet argumenterer for, at Vesten burde påtage sig en større del af ansvaret for udbruddet og varigheden af den lange konflikt. Gert Petersen karakteriserer Stalin som en blodig og paraniod tyran, der forrådte socialismen, og hans efterfølgere som for svage til at bryde ud af hans skygge. Men han afviser, at det nogensinde skulle have været deres plan at angribe eller undertvinge Vesten. Den forestilling var ganske vist begrundelsen for Vestens kolde krig, men den var efter Gert Petersens mening lige så forkert dengang, som den er i dag. I sin bog hævder han, at det var frygt for store samfundsomvæltninger i kølvandet på anden verdenskrig, der var drivkraften bag dét, der blev til USAs koldkrigspolitik, og at den paranoide Stalin, der altid frygtede det værste, så mødte denne politik med utroligt brutale og farlige modspil.

Udgivet 2001