2024

EU’s store udfordringer og de politiske dynamikker i det europæiske samarbejde

Oplæg ved Rasmus Nørlem, EU-analytiker, politisk kommentator og tidligere sekretariatsleder for DEO.

Vi bevæger os ind i den måske mest spændende europæiske valgkamp nogensinde. EU er i løbet af de seneste par år blevet en afgørende platform for udenrigspolitik og forsvarssamarbejde – udover at være centrum for politiske beslutninger om alt lige fra klima, natur, biodiversitet og til handel, finansregulering og økonomi.

Samtidig viser meningsmålingerne på tværs af Europa, at der er fremgang til det yderste højre. Det kan betyde en helt ny magtbalance i EU-Parlamentet, der kan få afgørende indflydelse på, hvordan EU-Kommissionen kan sammensættes og på hvilke beslutninger, der overhovedet kan træffes i samarbejdet i de kommende fem år.

Hvad stiller vi op med Viktor Orban? Skal Ukraine optages i EU? Vender sparepolitikken tilbage? Hvordan tøjler vi våbenlobbyismen i Bruxelles? Når EU sine klimamål? Redder naturgenopretningsloven Europas biodiversitet?

Tidspunkt: Torsdag den 23. maj 2024, kl 19,30 (dørene åbnes kl. 19,00).

Sted: Blegdamsvej 24 A, 2200 København N.

Den grønne omstilling – grænser for vækst?

Oplæg ved Theresa Scavenius, MF og forsker, ph.d.

Hvor omfattende skal den grønne omstilling være?

  • I hvor høj grad vil den bl.a. også omfatte grænser for vækst?
  • Fokus på andre elementer end CO2 reduktion, f.eks. kvælstofudledning, affald, vores forbrug af Jordens ressourcer, mv. ?

Hvem skal betale for omstillingen, herunder den sociale fordeling af omkostningerne ved omstillingen?

  • Hvad kan den sociale fordeling af omkostningerne betyde for omstillingens dybde og hastighed?
  • Hvordan undgår vi ‘de gule veste’?
  • Den globale fordeling?

Tidspunkt: Onsdag den 17. april 2024, kl 19,30 (dørene åbnes kl. 19,00).

Sted: Blegdamsvej 24 A, 2200 København N.

Generalforsamling og medlemsmøde med Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted

Forkvinde Pia Olsen Dyhr (F) og politisk ordfører Pelle Dragsted (Ø) diskuterer under overskriften “Håbets akse.”

Samme dag holder vi også ordinær generalforsamling efter lovene, som vi hermed indkalder til.

Tidspunkt: torsdag 14. marts 2024
Sted: Blegdamsvej 24 A, 2200 København N.

Program: 
Kl. 19:00 dørene åbnes.
Kl. 19:10 (sharp!) generalforsamling, dagsorden efter lovene.
Kl. 19:30 Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted om “Håbets Akse” efterfølgende diskussion.

Kl 21:30 vi slutter af.

GP-selskabets årlige konference

Konferencetema: 
Sikkerhed i en ny verdens uorden
Vi byder på brunch, oplæg og diskussioner med:
Ole Wæver, Professor i international politik:
“En verdensorden i opbrud – Nye konflikter og alliancer.”
Steen Folke tdl. MF og talsperson for “Nej til Oprustning”:
”Kampen for fred og nedrustning – En bæredygtig sikkerhedspolitik”.
Ukraine, Palæstina-Israel.

Anne Valentina Berthelsen, MF SF:
Trine Pertou Mach, MF Enhedslisten:
“Hvad er venstrefløjens sikkerhedspolitik, Norden og Arktis og i NATO”?

Til slut
Kammeratligt samvær – sang og musik.

Tidspunkt: Lørdag 24. februar 2024 fra kl. 11.00 – 16.00.
Sted:  Blegdamsvej 24 A, København N.

Tilmelding til dette arrangement: Jens Povlsen: jens.povlsen.alb@gmail.com

Deltagergebyr : 50 kr. mobilbox 59 92 ZZ
tlf. 53 20 07 85

Hvordan grøn omstilling?

‘Hvis regeringen ikke vil, må vi gøre det selv.’

Oplæg ved Christian Ege , siden 1991 mdl. af Det Økologiske Råd (nu Rådet for Grøn Omstilling), som han var med til at starte. Desuden mdl. SFs landsledelse og Miljøøkonomiske Råd.

Det var starten på det økologiske råd, som skulle være et rådgivende organ på linje med det økonomiske råd – de økonomiske vismænd.
For nylig gentog de udfordringen fra regeringens manglende handlekraft og tog fat på landbrugets miljøbelastende virksomhed.
Skal landbruget fortsætte med at forgifte vores havmiljø, eller er det allerede for sent at vende udviklingen?
Regeringen lurepasser stadigvæk, men en gruppe forskere har givet deres bud på, hvordan en omstilling kan komme i gang.
Christian Ege vil fortælle om situationen lige nu, og hvilke handlemuligheder vi har, for at redde vores miljø.

Tidspunkt: onsdag 17. januar 2024 kl. 19.30. Dørene åbnes kl. 19.00.
Sted: Blegdamsvej 24A, København N

2023

En pengepolitik for fremtiden

Gode Penge – for en reform af pengeskabelsen – til gavn for uligheden, for klimaet og for de fleste.

Jonas Jensen-Dharmaratne fra foreningen ‘Gode Penge’ lægger op til debat.

Når bankerne låner penge ud skaber de helt nye penge. Der er principielt ingen grænse for hvor mange penge de kan skabe, og det giver ubalance i bl.a. boligpriserne. Banker og kapitalinstitutioner har magten i kapitalformidlingen, styrer priser på boligmarkedet og modarbejder reelt den grønne omstilling i jagten på højere profitter.
Der er i aller højeste grad brug for en reform der demokratiserer kapitalsektoren og pengedannelsen. Om pengeskabelsen skal understøtte høje huspriser (som i dag), grøn omstilling, velfærd, skattelettelser eller noget helt femte, bliver et demokratisk spørgsmål. ’Gode Penge’ peger også på, at Nationalbanken skal have en langt mere fremtrædende rolle.
Mødets emne kan ses i relation til og forlængelse af sidste møde om ’Systemgennembrydende reformer’. Der er således et socialistisk perspektiv i at kontrollere og styre kapitalmarkedet.
Du kan læse mere om ’Gode Penge’ og deres politik på deres hjemmeside www.godepenge.dk

Tidspunkt: onsdag 22. november kl. 19.30. Dørene åbnes kl. 19.00.

Sted: Blegdamsvej 24 A, 2200 København N.

Systemgennembrydende reformer…Hvad er det?

Oplæg ved: Søren Kolstrup og Per Bregengaard.

Med udgangspunkt i deres kommende bog: ”En socialistisk reformpolitik, der bryder med kapitalismen – om det socialistiske perspektiv i en demokratisk, rød og grøn omstillingspolitik”, vil de to oplægsholdere fokusere på ”systemgennembrydende reformer”.

De systemgennembrydende reformer handler ikke blot om at løse påtrængende, umiddelbare behov, skabe bedre kår her og nu, men også om at ændre magtforholdene til gunst for almindelige lønarbejdere og borgere – og dermed bane vejen for videre magterobringer og kapitalismens afskaffelse.
Søren og Per vil søge at præcisere begrebet systemændrende reformer.

Sted: Blegdamsvej 24A, 2200 København N.

Tidspunkt: Onsdag den 25. oktober kl. 19.30. Dørene åbnes kl. 19.00

Sydamerikas ‘lyserøde revolution’.

Status for de progressive politiske tendenser i Sydamerika.
Andreas Bülow – journalist, fotograf og venstrefløjsaktivist sætter fokus på
perspektiverne for Latinamerika her i september 2023 – (50 året for kuppet mod Chiles socialistiske præsident Salvador Allende).

Tidspunkt: onsdag 20. september kl. 19.30. Dørene åbnes kl. 19.00.

Sted: Blegdamsvej 24.A, 2200 København N.

Byvandring ‘Nørrebro’s Puls’ v. Bjarne Fey

15 august kl. 16.00 – 18.00
Start: ‘Det Rene Glas’ på Nørrebrogade 64 – lige ved Kapelvej (vi nyder en udskænkning. 
Slut: Blågårds Plads, hvor vi finder et sted at spise – eller bare endnu en udskænkning – alt efter behov.
Varighed: ca 2 timer, og alle kan være med!
Vi kommer til at høre om bydelens meget livlige historie, folkelighed, mod- og opstande, BZ’ere og invandringsbølger.
Bjarne Fey er mangeårigt medlem af SF og har blandt andet arbejdet med kultur- og idrætspolitik. Og ikke mindst har han gennem 10 år arbejdet i Rababerlandet, som laver beskkæftigelsesarbejde og boligsocialt arbejde på Nørrebro. Tidligere medlem af Borgerrepræsentationen. Derudover har han lavet vandreture i forskellige københavnske bydele med fokus på fx øl, Sundbyernes historie, fodbold og indvandring.

Nu vil han lave en vandretur for Gert Petersen Selskabet med udgangspunkt i Nørrebro.
Pris: Deltagelse i byvandringen er gratis, men fortæring er på egen regning.

Tilmelding: Meld Jer gerne til, for at vi kan få en fornemmelse af, hvor mange vi bliver – af hensyn til vores ‘slut-sted’. Men kom også bare uden tilmelding. 
Lovformelig tilmelding til a.steengottlieb@gmail.com
 
Tag din nabo eller partner med, det bliver en dag der også taler til det selskabelige ben.

Tyrkiet efter valget

Vi har inviteret Serdal Benli til at fortælle om situationen i Tyrkiet efter det tyrkiske valg.
Serdal Benli er mangeårigt medlem af SF, tidligere næstformand og nu statsrevisor.
Hvilken betydning får det for situationen i Mellemøsten?
Hvad bliver konsekvenserne i Nato og Europa i øvrigt, og ikke mindst hvad betyder valget for de mere end 84 mio indbyggere i Tyrkiet.
Mindst 15 % af befolkningen er kurdere, og har længe kæmpet for sociale og kulturelle rettigheder. Flere af deres borgmestre og parlamentsmedlemmer er fængslet i dag.

Tidspunkt: Onsdag 7. juni kl. 19.30. Dørene åbnes kl. 19.
Sted: Lokalerne på Blegdamsvej 24A, 2200 København N.

Venstrefløjen og sikkerhedspolitikken – synsvinkler og udfordringer

Indleder: Niels Frölich – medlem af Enhedslisten og Gert Petersen Selskabet.

Niels er bidragyder og medredaktør af antologien “Er NATO sikker?”, der er udkommet på Forlaget Solidaritet for ganske nylig. Antologien kan bestilles på Forlaget Solidaritet og koster 150 kr. (for medlemmer af Solidaritet er prisen 75 kr. – den kan også købes under mødet)
Man kan som altid bidrage og deltage i mødet med fuldt udbytte med den viden og erfaring, man har. Vi vedhæfter dog antologiens indledende kapitel – se venligst nederst i denne mail.
Den danske presse har en ret snæver sort/hvid indgang til konflikten i Ukraine, og venstrefløjen er kraftigt udfordret. Formålet med mødet er derfor at brede debatten ud og få klarlagt kompleksiteten og de problemstillinger, venstrefløjen står overfor. Give flere vinkler. Konflikten er andet end Leopard Kampvogne og antiluftskyts missiler. Den rykker ved den globale magtbalance og er en potentiel klimamæssig katastrofe.
Hvor stiller andre progressive i Europa, Norden og Østeuropa sig? Den russiske befolkning? Er der et alternativ til NATO og kan FN få en rolle i denne konflikt?

Sted: Lokalerne på Blegdamsvej 24A, 2200 København N.
Tidspunkt: Tirsdag 16. maj 2023 kl. 19.30 – 21.30. Dørene åbnes kl. 19.

OK23: Stress-test af den danske aftalemodel.

Bent Gravesen, konsulent i FOA, mdl. af SF og medredaktør af tidsskrifterne Kritisk Debat og Arbejderhistorie orienterer og lægger op til diskussion.

OK23 var allerede inden SVM-regeringens
bededagtyveri udnævnt til at være en stress-
test af den danske aftalemodel. Men modsat
en almindelig stress-test, hvor man ikke altid
selv på forhånd er klar over ens eget stress-
niveau, var både lønmodtagere, arbejdsgivere
og regering på forhånd helt klar over, at den
danske aftalemodel ville blive alvorligt udford-
ret af drastiske reallønsfald samtidig med tårnhøje profitter, styrket konkurrenceevne og skyhøje overskud på betalingsbalancen. Da så denne cocktail blev toppet op med et historisk bededags indgreb i den kollektive forhandlingsret, slog stress-barometret kolbøtter. Bent Gravesen vil stress-teste den danske aftalemodel og lægge op til debat om både testresultater og et centrum-venstre-bud på fremtidig stress-forebyggelse.
Sted: Lokalerne på Blegdamsvej 24A, 2200 København N.
Tidspunkt: onsdag 12. april kl. 19.30 – 21.30. Dørene åbnes kl. 19.

10-års jubilæum

Gert Petersen Selskabet blev stiftet 27. februar 2013. 
Derfor fejrer vi i år Selskabets 10-års jubilæum, lørdag den 11. marts i Lokalerne på Blegdamsvej 24A – mellem kl. 13-22.
 
 Fra programmet kan vi nævne:
⦁ 13.00 – 14.00  Velkomst og reception.
⦁ Pelle Voigt præsenterer jubilæums-særtrykket: “Gert Petersen ser tilbage” samt biografi.
⦁ Lars Meyer: “10 år med Gert Petersen Selskabet”.
⦁ 14.00 – 17.15 Konference.
⦁ 14.00 Preben Wilhjelm holder festtalen: “Opsang til Venstrefløjen” – Hvor er systemkritikken blevet af? Hvordan kan venstrefløjen opnå resultater? Kan socialdemokraterne i det hele taget bruges til noget som helst?
⦁ 15.45 Mathias Dresler Bredsdorff – kulturskribent og anmelder – taler om: “Venstrefløjens nutidige udfordringer og fremtidige perspektiver”
⦁ Debat og deltagerindlæg.
⦁ 17.30 Festmiddag
⦁ 19.00 Protestorkesteret
20.00 Kammeratligt samvær, viser m.m.
⦁ Musik: ‘Protestorkestret’
Om sig selv skriver bandet:
Tiden råber på folkeligt engagement.
Alverdens samfund står overfor store
opgaver som kræver fællesskab,
fantasi, fred, og kærlighed.
Sangene er på plads og til tiden,
som spørgsmål og svar, der blæser i
vinden.
Klassiske protestsange fra 1960-erne og 70-erne i nye arrangementer.
Med fortællinger, baggrund og den evige gyldighed som den røde tråd.
Publikum vil kunne synge med på et meget bredt repertoire. Lige fra Cæsar
til Niels Hausgaard. Pete Seeger, Dylan, John Mogensen o.m.a.

Festmenu:
Cottage Pie, oksekød med grønsager og kartoffelmos.
Bagt æblekage m. kanel, kardemomme og creme fraiche
(alle råvarer økologiske).

Der er mulighed for vegetarmenu.
Besked herom til jens.povlsen.alb@gmail.com senest søndag 5. marts

Det er muligt at deltage i receptionen og høre Preben Wilhjelm og Mathias Dresler Bredsdorff uden tilmelding.
Ligeledes kan man komme og høre koncerten med Protestorkesteret og deltage i det kammeratlige samvær.

Tilmelding sendes til Jens Povlsen, mail: Jens.Povlsen.Alb@gmail.com. senest lørdag den 4. marts (men gør det hellere med det samme – så er du sikret en plads).

Pris 150 kr., der dækker reception, festmiddag (bortset fra drikkevarer), særtryk og ‘det løse’.

Beløbet indbetales på Mobile Pay på en ‘Box’, der er oprettet til formålet. Indbetal på 5992ZZ – samtidig med, at du tilmelder dig.
I feltet: ‘Tilføj kommentar’ skriver du dit navn, så svarer Mobile Pay: ‘Jubilæum’ – og Jens Povlsen står som modtager.

Ledsagere er også velkomne!

Sted: Lokalerne på Blegdamsvej 24A, 2200 København N.
Tidspunkt: lørdag den 11. marts – mellem kl. 13-22.

Generalforsamling 2023

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Vi er ikke fuldtallige i bestyrelsen og har derfor brug for flere nye medlemmer til bestyrelsen. Vi kan lokke med en god og inkluderende tone til bestyrelsesmøderne, og arbejdet er til at overse, når bare vi er nok i bestyrelsen. Men lige nu er vi altså for få!  Arbejdet består i at lodde den politiske stemning på Venstrefløjen, i Danmark og i verden og arrangere møder, hvor vi kan debattere de politiske udfordringer og emner Det kræver blot et minimum af politisk-organisatorisk indsigt og lyst.
Vi har også brug for at dine input til kommende møder og events, og den diskussion tager vi også på generalforsamlingen.  

Efter generalforsamlingen giver Rosa Lund (EL)
sit input til politisk oplæg og diskussion om
“Den nye regering og de venstreorienterede svar – hvordan styrker vi venstrefløjen i vores rolle
som opposition” ?”
Hvad i alverden er det, der foregår i regeringen
og på Christiansborg?
Er svaret på udfordringerne virkelig at lave
skattelettelser for høj og lav.
Er det Danmarks bidrag til løsning af de store kriser i verden? Er det Socialdemokratiets bidrag? Men hvad kan venstrefløjen bidrage med! Vi må også tage os sammen og formulere realistiske krav, der kan få folkelig opbakning.
Sted: SFU’s lokaler på Blegdamsvej 24A, gården.
Tidspunkt: tirsdag 21. februar kl. 19.30 – Dørene åbnes kl. 19.00.

Klima & bæredygtighed

Medlemsmøde: tirsdag 17. januar 2023

Nu er regeringen nedsat, og det blev ikke den
julegave, vi havde håbet. Regeringsgrundlaget
‘Ansvar for Danmark’ er i ret høj grad
uforpligtende varm luft og præget af
flertals-selvtilstrækkelighed og lukkethed, og
indholdet vil overvejende tilgodese de
velbjærgede, og med få smuler til de svage i
samfundet.
Og hvad værre er, de progressive kræfter er
kørt ud på et sidespor i en situation, hvor
Mette Fr. havde mulighed for at skabe varige
forbedringer på klima og miljø, på velfærd og sundhed. Der er i sandhed lagt op til et dramatisk paradigmeskift i danske politik.
Det må vi have talt om i det nye år. Vi begynder med et medlemsmøde. 

Oplægsholder: Knud Anker Iversen fra Miljø- og Energicentret i Tåstrup, medlem af Alternativet og tidligere mangeårig SF formand i Tåstrup giver sine synspunkter og handlingsplan for en progressiv, fremadrettet grøn politik på Klima og bæredygtighed.

Tid: tirsdag den 17. januar kl. 19:30-21:30.  (dørene åbnes kl. 19).

Sted: SFU`s lokaler på Blegdamsvej 24 A, Nørrebro.

2022

Bryld og Bernstein, socialismen og Socialdemokratiet

Medlemsmøde 22. november 2022 
Mødet tager afsæt i Claus Brylds nye oversættelse af Bernsteins bog: ’Socialismens forudsætninger og Socialdemokratiets opgaver’, der udkommer medio oktober 2022. Den har aldrig tidligere været udgivet i dansk oversættelse!
Men er en så gammel bog overhovedet relevant i dag? – Ja, så afgjort! Ikke mindst i en valgkampstid, hvor overbud flyver lavt, og det politiske kompas snurrer som en ventilator!
Claus Bryld siger selv om Bernstein:
”I årtier var Eduard Bernstein stemplet som ‘renegat’, dvs. overløber fra marxismen til en småborgerlig eller ligefrem borgerlig position. Det var Lenin, der satte det mærke på ham. Men Bernstein var ikke borgerlig. Man kan diskutere, om hans forsøg på at ‘revidere’ Marx var vellykket, men efter to mislykkede revolutioner i hhv. Rusland og Tyskland endte det i 1920’erne med, at hans tanker nærmest blev emblematiske for de socialdemokratiske partier i det meste af Europa. Og vel også er det for et parti som SF i dag.”
Claus Bryld introducerer Bernstein.
Moderator: Pelle Voigt.
Sted: Mødet holdes i vores nye lokale hos SFU på Blegdamsvej 24, 2100 København Ø. 
Tidspunkt: kl 19:30. Dørene åbnes kl 19:00.

Valgets tendenser og populismens gennemslag

Traditionen tro indkalder vi til ekstraordinært medlemsmøde den 9. november. 
Emnet er “Valgets tendenser og populismens gennemslag. Hvad er udsigten for at tackle tidens tre store kriser”.
Oplægsholder: Trine Pertou Mach, der jo nu er opstillet for Enhedslisten og selv har været igennem valgkampen for fuld knald.
Sted: SFUs lokaler, Blegdamsvej 24A.
Tidspunkt: kl.19:30 – 22:00. Dørene åbnes kl 19:00.

Hvordan får vi Folkeskolen tilbage på sporet?

Medlemsmøde 11. oktober 2022
Folkeskolen er under hård kritik, og SF har netop opsagt videre deltagelse i det nugældende forlig om folkeskolen. Noget kommer til at ske, men hvad og hvordan?
Vi har fået tidl. lærer Niels Chr. Sauer til at komme med et bud på skolens fremtid.
Niels Chr. Sauer har fulgt folkeskolens udvikling i årtier og er tidligere mangeårigt medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse og stadig ivrig debattør om skoleforhold. 
Om ham har Stefan Hermann, rektor for professionshøjskolen Metropol, sagt: 
‘Niels Chr. Sauer har gennem en årrække sat sine fodaftryk i skoledebatten. Med stærkt engagement, praktisk indsigt og en skarp pen har Sauer gang på gang taget luften ud af modeluner, slagsordspædagogik og unødige tiltag, der truer læreren som professionel og skolen som institutionen i midten af samfundet.’ 
Følg hans blog på folkeskolen.dk
Vi tager kritikken op og åbner diskussionen.
Moderator: Jørgen Alfastsen
Sted: SFU’s lokaler, Blegdamsvej 24, 2100 København Ø.
Tidspunkt: kl. 19.30 – Dørene åbnes kl. 19.00

Nyliberalismens gennembrud i Danmark

edlemsmøde 13. september 2022.
Søren Kolstrup tager afsæt i sin nye bog: Forandringens årti. Mellem velfærd og nyliberalisme. 
(Se forskellige artikler i ‘Solidaritet’, der introducerer bogens emne).
⦁ Hvor sejrede nyliberalismen i 1990’erne?
⦁ Hvor måtte den strække våben (og hvorfor)?
⦁ Kan disse erfaringer anvendes i dag?
Bemærk – nyt mødested: SFU’s lokaler, Blegdamsvej 24, 2100 København Ø.
Tidspunkt: kl. 19.30

I fodsporene på arbejdernes København

Byvandring i København med Allan Mylius 17. august 2022.
Indtegningen er lukket. Det bliver et godt arrangement – sjovt og hyggeligt.
Tidspunkt: kl. 17.

Hvad er SF’s strategi og vision i relation til regeringssamarbejdet?

Medlemsmøde 11. maj 2022.
Karsten Hønge, der er MF og politisk ordfører lægger op til debatten.
Den politiske situation i Danmark og regeringsspørgsmålet for venstrefløjen.
⦁ Hvorfor er det så vigtigt?
⦁ Hvor er SF’s ‘Røde Linjer’?
⦁ Hvordan forbereder SF sig til en eventuel regeringsddeltagelse?
⦁ Hvilke erfaringer fra sidste gang tager partiet med til næste gang?
Sted: i Silkeborggade 2, 2100 Østerbro
Tidspunkt: kl. 19.30. Dørene åbnes kl. 19.00.
Med kammeratlig hilsen
Bestyrelsen

Ukraine – dialog og fredsopbygning

Medlemsmøde den 7.april 2022.
Søren Riishøj, der både er østeuropa-ekspert, tidligere MF for SF og medlem af Gert Petersen Selskabet vil være oplægsholder.
Vi skal tale om:
⦁ Konfliktens dilemmaer.
⦁ Hvordan kunne det gå så galt i regionen?
⦁ Hvad skal venstrefløjen nu stille op, når vi ikke blot skal sidde stille på hænderne.
⦁ Dialog og fredsopbygning må være centrale initiativer…
Vi henviser til Sørens mange artikler og podcast’s på Solidaritet – senest den 18. marts og podcast 3. februar 2022.
Sted: i Silkeborggade 2, 2100 Østerbro
Tidspunkt: kl. 19.30. Dørene åbnes kl. 19.00.
Med kammeratlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling & medlemsmøde

Medlemsmøde den 9. marts 2022.
Ukraine og sikkerhedspolitik i ny kontekst.
Pelle Voigt giver sit bud på hvad der er op og ned og lægger op til diskussionen.

Krigshøgene flyver lavt i denne tid! Den traditionelle og dødsensfarlige krigsretorik dominerer. Det venstreorienterede svar må være at insistere på dialog i organisationer og offentligheden, fredsbevarende aktiviteter, gensidig respekt og forståelse.

Men vi begynder med generalforsamling. Den er nok hurtigt overstået, for selskabets udadvendte aktiviteter har desværre været beskedne i året det er gået.
Sted: i Silkeborggade 2, 2100 Østerbro
Tidspunkt: kl. 19.30. Dørene åbnes kl. 19.00.

Med kammeratlig hilsen
Per Rønne-Nielsen
Kasserer
P.S.: Vi har stadig håndsprit til udvortes og kaffe på kanden til indvortes brug.

2021

Socialistisk omformning af Danmark

Det traditionsrige lørdagsmøde, der med Corona-forsinkelse afvikles
Lørdag 27.11.2021 kl. 11.00 – 16.00.
Oplæg ved Pelle Dragsted og Lisbeth Bech-Nielsen.
Udgangspunktet er Pelle Dragsteds nye bog: ’Nordisk socialisme’ der ses sammen med Lisbeth Bech-Nielsen og Peter Westermanns: ’Oprør for fremtiden’.
Moderator: Lars Meyer. Mødeformatet bliver kort gruppearbejde, oplæg, spørgsmål og debat. Suppleret med små kulturelle indslag og musik.
Deltagerinddragelse og valgte temaer og gruppearbejde, så vi når så langt rundt som muligt.
Vi starter som sædvanlig med brunch, og der er indlagt kaffe- og strække-ben-pauser i løbet af eftermiddagen.
Formålet med dagen er at gøre os (og måske også oplægsholderne😄) klogere. Vi har derfor prioriteret, at der skal være god tid til spørgsmål og debat. Vi har endvidere inviteret Søren Kolstrup til at komme med indspark og spørgsmål under debatten.
Pris for hele arrangementet: 75 kr.  Tilmelding til Per Rønne-Nielsen (mail: roenne.nielsen@gmail.com) allersenest mandag den 22. november – men gør det hellere med det samme!! Så er du sikret din plads!!
Sted:Vesterbrogade 204, København (indgang i porten. Mødelokalet ligger på 2. sal.)
Dørene åbnes kl. 10.30.

Socialistisk Søndagssalon

‘Demokratisk Socialisme – Dialog’
I Socialistisk Søndagssalon giver vi os tid til at snakke om socialismens aktuelle udfordringer og perspektiver.
Dialogen om ‘Demokratisk Socialisme’ vil forløbe over 3 søndage i tidsrummet kl. 15 – 18 på følgende søndage: 31.10., 7.11. og 14.11.
Pelle Dragsteds debatbog ‘Nordisk Socialisme’ er blevet en bestseller, der på vigtig vis bidrager til debatten om socialisme. Uanset om man er enig i alle Pelle Dragsteds analyser og visioner, er det et godt udgangspunkt for en diskussion om den demokratiske socialismes aktuelle udfordringer og perspektiver.
I den forbindelse vil det også være spændende, at inddrage Gert Petersens bog ‘Socialismens nødvendighed’ fra 1980 og også Holger K. Nielsens netop udkomne bog ‘Det var det værd’.
Deltagerne behøver dog ikke at have læst bøgerne, da de blot er afsættet for den fremadrettede dialog.
Sted: SF’s lokaler Silkeborggade 2, 2100 København Ø
Tilmelding: til Salonkoordinator Lars Meyer: lars.meyer@hotmail.com 
Tilmeldingsfrist: senest 17. oktober 2021.

Fattigdom, socialklasser og Ydelseskommissionens forslag

Onsdag 27.10.2021 kl. 19.30 – 22.00
Oplægsholder: Finn Kenneth Hansen, Cand. Polit. og socialforsker.
Politisk kommentar til Ydelseskommissionens forslag: Karsten Hønge, MF.
Introduktion: Peter Riis, Bestyrelsen.
Kort gennemgang af begreberne Socialklasse 1, 2, 3, 4 og 5 i relation til ‘din klasse følger dig igennem livet’. (Arbejderbevægelsens erhvervsråd)…med særlig vægt på socialgruppe 4 og 5.
Finn Kenneth Hansen fortsætter med gennemgang af klasserne, og Karsten Hønge relaterer til Ydelseskommisionens forslag.
Sted: SF’s lokaler Silkeborggade 2, 2100 København Ø
Dørene åbnes kl. 19.00.

Bogreception

Fredag den 24. september  kl. 16.00-18.00
I anledning af, at Holger K. Nielsen udgiver bogen ”Det var det værd – politisk tilbageblik”, er Gert Petersen-Selskabet vært ved en reception i SFs lokaler, Silkeborggade 2, Kbh Ø.
Holger ser tilbage på sine mange år i politik fra indmeldelsen i SFU i 1972 til folketingsvalget i 2019, hvor han efter i alt 34 år forlod Folketinget. Han beskriver kampene i 70’erne og de mange ideologiske diskussioner, som gennem årene har præget SF. En besværlig tid som partiformand, hvor uenigheder om Europa-politikken var ved at rive partiet fra hinanden – dette oven på sejren d. 2. juni 1992 og det efterfølgende forlig om Det nationale kompromis. Udenrigspolitikken spiller en stor rolle i bogen, som – til dels kritisk – behandler SF’s internationale forbindelser og den militaristiske danske udenrigspolitik under Anders Fogh. SF har altid fungeret i et spændingsfelt mellem idealerne og magten, hvilket til fulde blev en realitet ved partiets deltagelse i Thorning-regeringen. Som først skatteminister og senere i en kort periode udenrigsminister giver bogen en skildring af kampene i en dysfunktionel regering og SF’s problemer med at slå sig igennem.
I forordet skriver Holger bl.a: ”Da jeg forlod Folketinget i 2019 havde jeg været aktiv i dansk politik i fire årtier, heraf 34 år som folketingsmedlem. Hele mit voksenliv har været fyldt med politik. (….) Når politik fylder så meget kan det indimellem være en prøvelse for både familien og én selv, og spørgsmålet er nærliggende om det er det hele værd. For mit eget vedkommende er svaret ja, og det er, hvad denne bog handler om”.
Bogen er en personlig beretning, men er også en historie om SF og den danske venstrefløj.
 ”Det var det værd. Politisk tilbageblik”. Forlaget Momenta, 361 sider. Pris 299,00 kr. 
Kan købes for 250,00 kr. ved receptionen.

Venstrefløjen i USA – muligheder og vilkår efter Biden’s tiltræden

Onsdag 8.9.2021 kl. 19.30 – 22.00.
Oplægsholder:  Steve Mc Farland
Amerikaner bosat i København. Tidligere ansat hos Enhedslisten og Demokraterne i New York siger om Trump: ‘han har tilsølet loven, landets indstitutioner og helt almindelige bedsteforældre og unge mænd. Det er måske hans værste gerning, at vi er så mange, som har fornedret os til hans vrede og bitterhed. Det bliver svært for alle og landet at genvinde vores sjæl’.
Sted: SF’s lokaler Silkeborggade 2, 2100 København Ø
Dørene åbnes kl. 19.00.

Københavns udvikling – byplanlægning, havneudvikling og gode historier

Torsdag 10. juni 2021
Kl. 16.00 
Guide: Torben M. Lund.
Havnerundfart med de gule havnebusser.
Vi mødes ved Knippels Bro og turen ender ved Operaen, hvor vi slutter med et let traktement, sang og musik.
Deltagelse 50 kr. + billet.
Tilmelding til Pelle: pelle.voigt@gmail.com senest mandag 7. juni 2021- men få det hellere gjort med det samme!

Klimapolitisk møde og generalforsamling

Åhh, nu lysner det! Endelig godt nyt! 2 møder inden sommerpausen:
Tirsdag 1. juni 2021
Kl. 19.00 – 19.40
Bestyrelsen vil gerne byde velkommen tilbage med hyggelig snak, lidt ost og pølse.
Hvor står vi her efter/midt i Coronaen? 
Bemærk tidspunktet!
Kl. 19.40 – 20.00
Kort generalforsamling i henhold til vedtægterne. For der har jo ikke været så meget aktivitet  at aflægge beretning om.
Kl. 20.00 – 22.00
Klimapolitikken og forståelsespapiret.
Oplæg ved Jon Burgwald, klimarådgiver og folketingskandidat for Enhedslisten.
 
Af hensyn til planlægning og afstandskrav beder vi om tilmelding til: roenne.nielsen@gmail.com senest fredag 28.5.2021.
Sted: Silkeborggade 2.

2020

En ansvarlig og retfærdig økonomi!

AFLYST!
Forståelse – Forventning – Forandring
Onsdag 4. november 2020
Solidaritet, lighed og økonomisk politik
Oplægsholder: Victoria Velasquez, Enhedslisten, MF
 
Tid: Kl. 19.30 – 21.30 (Dørene åbner kl. 19.00). 
Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø.

En udlændingepolitik, der fremmer integrationen!

AFLYST!
Forståelse – Forventning – Forandring
Onsdag 7. oktober 2020
Udlændinge- og integrationspolitik – status og udfordringer
Oplægsholder: Carl Valentin, SF, MF
 
Tid: Kl. 19.30 – 21.30 (Dørene åbner kl. 19.00). 
Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø.

En grøn og bæredygtig fremtid!

AFLYST!
Forståelse – Forventning – Forandring
Onsdag 23. september 2020
Klimapolitik – status og udfordringer
Oplægsholder: Jon Burgwald, Enhedslisten
Tid: Kl. 19.30 – 21.30 (Dørene åbner kl. 19.00). 
Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø.

Danmark skal være verdens bedste land at være barn i!

Forståelse – Forventning – Forandring
Onsdag 2. september 2020
Børns vilkår og uddannelse – status og udfordringer
Oplægsholder: Jakob Mark, SF, MF
Tid: Kl. 19.30 – 21.30 (Dørene åbner kl. 19.00). 
Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø.

Et styrket velfærdssamfund!

AFLYST!
Forståelse – Forventning – Forandring
Onsdag 6. maj 2020
Sundheds- og ældrepolitik – status og udfordringer
Oplægsholder: Kirsten Norman Andersen, SF, MF
 
Tid: Kl. 19.30 – 21.30 (Dørene åbner kl. 19.00). 
Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø.

Generalforsamling – og efterfølgende politisk oplæg!

Onsdag den 4. marts 2020
Kl. 19.30 – 22.00 (Dørene åbner kl. 19.00).
SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø.
19.30 – 20.45 Generalforsamling (i henhold til vedtægterne § 4)
20.45 – 22.00 Den politiske udvikling på venstrefløjen og GP-selskabets fremtidige rolle.
Oplægsholdere: Bestyrelsen

Lørdagstræf – Danmark og den nye verdensorden

Lørdag 1. februar 2020
Program
11.00 – 12.00 Velkomst og dagens program. Brunch, sang og musik.
12.00 – 13.00 Forskellige ‘kvik-indslag’: Orienteringspunkter, indspark om nogle af årets interessante bøger, rapport fra socialistisk søndagsskole, opvarmning til årsprogrammet m.m.
13.00 – 14.30 Danmark og den nye verdensorden.
Oplægsholder: Pelle Voigt
14.45 – 15.45 Spændingsfeltet mellem Ukraine, EU og Rusland.
Oplægsholder: Søren Riishøj
16.00 Afrunding på en forhåbentlig hyggelig og givtig dag. 
 
Tid: Kl. 11.00 – 16.00
Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø.
Pris: 60 kr. der betales ved indgangen.
Tilmelding til Lars Meyer på lars.meyer@hotmail.com senest mandag 13.januar 2020.

2019

Mangfoldighedens venstrefløj i 90’ernes Europa

Onsdag 6. november 2019
Tid: Kl. 19.30 – 21.30 (Dørene åbner kl. 19.00).
Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø.
Oplægsholder: Historiker Søren Kolstrup.

Den politiske udvikling på venstrefløjen i Tyskland

Onsdag 2. oktober 2019
Tid: Kl. 19.30 – 21.30 (Dørene åbner kl. 19.00).
Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø.
Oplægsholder: Christian Fischer.

Ligestillingens status i Danmark – Kendsgerninger og udfordringer

Onsdag 4. september 2019
Tid: Kl. 19.30 – 21.30 (Dørene åbner kl. 19.00).
Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø.
Oplægsholder: Arbejdslivspolitisk chef i DJØF Edith Jakobsen.

“Radikal og reformsøgende – SF’s faglige profil 1959 – 80.”

Onsdag 8. maj 2019
Tid: Kl. 19.30 – 21.30 (Dørene åbner kl. 19.00).
Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø.
Oplægsholder: Historiker Rasmus Johnsen om sit kandidatspeciale.

Socialister og Europaparlamentsvalget i maj 2019

Onsdag 3. april 2019
Tid: Kl. 19.30 – 21.30 (Dørene åbner kl. 19.00).
Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø.
Oplæg ved kandidater fra:
SF: Peter Westermann
Enhedslisten: Nikolaj Willumsen

Generalforsamling

Onsdag 6. marts 2019
Tid: Kl. 19.30 – 21.30 (Dørene åbner kl. 19.00).
Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø.
Herefter oplæg til debat om den politiske situation.
Oplægsholder: Information følger.

Lørdagstræf – Venstrefløjen – magten og en ny politik

Lørdag 2. februar 2019
Tid: Kl. 11.00 – 16.00.
Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø.
Hvad mener SF, Enhedslisten og Alternativet???
Med udgangspunkt i den danske politiske virkelighed spørger vi:
Hvordan kommer vi frem til magt og indflydelse? Hvad er nødvendigt? Hvad er muligt? Hvad er de realistiske forventninger til et nyt flertal? Hvordan håndterer vi Socialdemokratiet og regeringsspørgsmålet? Hvad er de 5 – 7 vigtigste reformer og reformområder, der skal satses på?
Program
11.00 – 12.00 Velkomst og dagens program. Brunch, sang og musik.
12.00 – 13.00 Forskellige kvikindslag: orienteringspunkter, oplæg om interessante bøger mm samt fælles opvarmning til dagens debat.
13.00 – 15.30 Venstrefløjens krav til en ny politik.
Indspark til livlig debat ved borde og i plenum. Kaffe og kage efter oplægsholdernes første oplæg.
Indspark fra:
Enhedslisten v. Pelle Dragsted MF
Socialistisk Folkeparti v. Lisbeth Bech Poulsen MF
Alternativet v. Carolina Magdalene Maier MF
15.30 Afrunding på en forhåbentlig hyggelig og givtig dag
Pris 50 kr. der betales ved indgangen.
Tilmelding til Lars Meyer på lars.meyer@hotmail.com senest mandag den 14. januar 2019. 

2018

Kurderne – et folk uden land

Tid: Onsdag den 7. november 19.30-21.30 (Dørene åbner kl. 19.00)
Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø
Oplægsholdere: Villo Sigurdsson og Pernille Frahm
Oplæg 19.30 – 20.15
Diskussion: 20.15 – 21.30

Oprør for fremtiden

Tid: Onsdag den 31. oktober 19.30-22.00 
Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø
Oplægsholdere: Lisbeth Bech Poulsen(medlem af folketinget for SF)
Peter Westermann( Medlem af hovedstadens regionsråd for SF) 
Læs her om bogen: Oprør for fremtiden
Manifest for frihed og fællesskab midt i en tech-tid
Bogens grundsyn er præget en optimistisk tro på, at fremtiden bliver bedre. Men kun hvis politikerne træffer de rigtige – og store! –beslutninger. Når meget arbejde – også det intellektuelle – bliver overtaget af maskiner, får mennesker mere tid til nærhed og omsorg. Bogen er også et opråb og et politisk manifest. De positive konsekvenser af den moderne teknologi opstår nemlig ikke uden de ansvarlige politikeres indgriben. De politiske handlinger skal op i et tempo, der modsvarer den teknologiske udviklings. Det handler om omfordeling, både af penge, indflydelse og ejerskab. Fremtidens løsninger kan vi blandt andet finde ved nytænke nogle af fortidens succeser, fra andels- og fagbevægelse til overskudsdeling og folkeoplysning. Ti bud med flere konkrete løsninger, blandt andet til hvordan man kan indføre basisindkomst, regulere finanssektoren og skaffe mere fri tid og grøn omstilling, afslutter bogen.

Kom og hør og syng sammen med Pelle Voigt og Finn Sørensen

Tid: torsdag den 11. oktober 19.30-21.30 (Dørene åbner kl. 19.00)
Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø.
Kom og hør og syng sammen med Finn Sørensen fra det gamle Røde Mor og Pelle Voigt fra den gamle venstrefløj!
De vil dels underholde med nogle sange efter eget valg, og dels give os en chance for at få luft i lungerne selv!
Således forenes Enhedslisten og SF på det kulturelle plan – i hvert fald for en aften.

Hvor bevæger EU sig hen?

Tid: Onsdag den 3. oktober 19.30-21.30 (Dørene åbner kl. 19.00)
Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø
Oplægsholdere: Søren Riishøj og Pelle Voigt
Oplæg 19.30 – 20.15
Diskussion: 20.15 – 21.30

Den fælles kamp for en 30-timers arbejdsuge

Tid: Onsdag den 5. september 19.30-21.30 (Dørene åbner kl. 19.00)
Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø
Oplægsholder: Jan Hoby, næstformand i Foreningen for socialpædagoger.
Oplæg 19.30 – 20.15
Diskussion: 20.15 – 21.30

Venstrefløj 2018 – Hvad nu? Op i gear og klar retning!

På Karl Marx’ 200 års fødselsdag afholder vi et socialistisk lørdagstræf med fokus på: Hvad kendetegner en aktuel og kraftfuld kapitalismekritik? Hvordan peger denne kritik frem mod en venstrefløj i offensiven for afgørende socialistiske systemgennembrud?
Tid: Lørdag den 5. maj 11.00 – 17.00
Pris: 50 kr. der betales ved indgangen.
Tilmelding: til Lars Meyer på mail: lars.meyer@hotmail.com senest 26. april.
Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th. ved Melchiors Plads, 2100 København Ø.

En ny demokratisk bank- og finanssektor

Tid: Onsdag den 4. april 19.30-21.30 (Dørene åbner kl. 19.00)
Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø
Oplægsholder: Tune Revsgaard Nielsen, Politisk Koordinator i foreningen ’Gode Penge’
Oplæg 19.30 – 20.15
Diskussion: 20.15 – 21.30

Generalforsamling

Dagsorden i henhold til Vedtægterne §4.
Herefter erindringscauseri over ”80’ernes muntre venstrefløj”.
Tid: Onsdag den 7. marts 19.30-21.30 (Dørene åbner kl. 19.00)
Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø
Generalforsamling: 19.30 – 20.45
Causeri v/Asbjørn Agershhou: 20.45 – 21.30

Kampen for arbejdspladsdemokrati

Tid: Onsdag den 7. februar 19.30-21.30 (Dørene åbner kl. 19.00)
Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø
Oplægsholder: Bent Gravesen, Konsulent i FOA
Oplæg 19.30 – 20.15
Diskussion: 20.15 – 21.30

2017

“Fremad og aldrig glemme! – “De røde flertal – håb sejre og nederlag”

Minikonference om “De røde flertal – håb, sejre, nederlag” som svarer til titlen på en ny bog, skrevet af historiker Søren Kolstrup, udgivet af Selskabet for arbejderbevægelsens historie (SFAH). Se også under fanen: Aktuel litteratur.
Deltagelse koster 100kr. alt inklusiv og afholdes i lokalerne i Silkeborggade 2.
Lørdag den 4. februar 2017 i tidsrummet kl.11.00 – 17.30. (Spisning kl.18)
Vi regner som tidligere sagt med et deltagerantal på max 30, og da de første 27 allerede har meldt sig, er der kun meget få pladser tilbage.

Tilmelding sker ved at betale 100-kr. til Reg.nr. 5326, konto nr. 0244293 og anføre navn og ”konference feb.2017”.

Programmet:
11-12 Velkomst, konferencens formål, dagens program, præsentation af deltagere mv.
Brunch, sang og musik.
12-15 “De røde flertal – håb, sejre, nederlag”
Der vil i 3 step af ca. 1 times varighed blive drøftet tre forskellige temaer med       overskrifterne: Meningen med bogen, venstrefløjens arv og reflektioner over fremtiden.
Søren Kolstrup vil holde oplæg, hvor der vil være rig mulighed for dialog.
Der vil løbende være mindre pauser med mulighed for sang.
15-15:30 Kaffe og kage.
15:30-17:30 Venstrefløjens erfaringer og overvejelser om en ny offensiv strategi.
Oplæg ved Søren Søndergaard MF Enhedslisten og Andreas Albertsen SF’s Landsledelse.
18:00 Spisning (suppe/Borsch med brød) og hygge. Tilmelding til spisning til Kasserer@gp-selskabet.dk
“Historiker Søren Kolstrup har skrevet en bog med titlen De røde flertal. Han beskriver de danske erfaringer med Det røde kabinet i 1960erne, det 2. arbejderflertal i begyndelsen af 1970erne og 1980ernes debat om en arbejderregering. Der trækkes også linjer til udenlandske erfaringer, ligesom rammerne for en undersøgelse af Thorning-Schmidt-regeringen fra 2011-15 opstreges. 

Generalforsamling med efterfølgende politisk drøftelse.

Tid: Onsdag 01/03-17 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: SF’s lokaler Østerbro,
Silkeborggade 2, st.th., 2100 Østerbro ved Melchiors plads 
Generalforsamling: 19:30-20:30
Dagsorden fremgår under Vedtægter §4 Generalforsamling.
SF’s nye evalueringsrapport om regeringsdeltagelse 20:30 – 22:00
Oplæg v. Pelle Voigt og efterfølgende diskussion.

Ulighed – AFLYST!

Tid: Onsdag 05/04-17 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: SF’s lokaler Østerbro,
Silkeborggade 2, st.th., 2100 Østerbro ved Melchiors plads 
Oplægsholder: Socialrådgiver Gunvor Auken
Oplæg: 19:30-20:15
Diskussion: 20:15-21:30

Oprør mod globaliseringen.

Højrepopulismens nye autoritære verdensorden. Fremtiden under Putin, Trump, Orbán og Le Pen. Eller er der demokratiske alternativer? National selvbestemmelsesret og fremtiden for de internationale organisationer.
Tid: Onsdag 03/5-17 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: SF’s lokaler Østerbro,
Silkeborggade 2, st.th., 2100 Østerbro ved Melchiors plads 
Oplægsholdere: Jørgen Dragsdahl og Søren Rishøj 
Oplæg: 19:30-20:15
Diskussion: 20:15-21:30

Gert Ps liv og værk IV plus hyggeligt samvær.

Tid: OBS! Torsdag 14/9-17 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: SF’s lokaler Østerbro,
Silkeborggade 2, st.th., 2100 Østerbro ved Melchiors plads 
Oplægsholdere: Personen og politikeren Gert Petersen belyst af venner og familie gennem billeder, fortællinger og musik.
Arrangementet markerer og festligholder 90-året for Gert Petersens fødsel. I den anledning hygger vi med lidt øl og vin til de fremmødte.
Oplæg: 19:30-20:15
Diskussion: 20:15-21:30

Oktoberrevolutionen – 100 års jubilæum (25 oktober)

Tid: Onsdag 04/10-17 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: SF’s lokaler Østerbro,
Silkeborggade 2, st.th., 2100 Østerbro ved Melchiors plads 
Oplægsholder: Historiker Kurt Jacobsen
Oplæg: 19:30-20:15
Diskussion: 20:15-21:30

Jordrettigheder i Afrika: udvikling eller neokolonialisme?

Afrikas manglende fremskridt tilskrives enten den koloniale fortid eller korrupte nutid. Men måske skal man grave længere ned og se på, hvilke produktionsstrukturer kolonimagterne efterlod sig. Hvor langt var landene nået på den kapitalistiske udviklingsskala, og hvad er mulighederne for at komme ud af den traditionelle rolle som råvareproducent?’
Tid: Onsdag 08/11-17 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: SF’s lokaler Østerbro,
Silkeborggade 2, st.th., 2100 Østerbro ved Melchiors plads 
Oplægsholder: Karen Helveg Petersen
forfatter til “Rentekapitalismen” red. Det nye Clarté, konsulent i udviklingsbistand med speciale i økonomiske analyser og mange års erfaring fra Øst- og Vestafrika især
Oplæg: 19:30-20:15
Diskussion: 20:15-21:30

2016

Rosa Luxemburgs betydning og aktualitet.

Tid: Tirsdag 02/02-16 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: VerdensKulturCentret, lokale 103, 1.sal.
Nørre alle 7, (ved Sankthans Torv – offentlig parkering overfor).
Oplægsholder: Per Clausen tidligere MF for Enhedslisten nuværende medlem af Ålborg byråd. Per Clausen har aktuelt skrevet et skrift om Rosa Luxemburgs liv, levned og betydning.
(se under Aktuel litteratur)
Oplæg: 19:30-20:15
Diskussion: 20:15-21:30

Generalforsamling – nu med politisk oplæg!

Tid: Tirsdag 01/03-16 kl.19:00 
Sted: VerdensKulturCentret, lokale 103, 1.sal.
Nørre alle 7, (ved Sankthans Torv – offentlig parkering overfor).

Nærmere dagsorden følger!
Efterfølgende politisk oplæg v. Asbjørn Agerschou: “Hvordan gik det til, at kvinder fik valgret og valgbarhed?” med tilhørende præsentation af kvindebog fra foråret 2015. (Se Aktuel litteratur.) 

Fagbevægelsens rolle og muligheder i en progressiv samfundsforandringsproces.

Tid: Onsdag 06/04-16 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: VerdensKulturCentret, lokale 103, 1.sal.
Nørre alle 7, (ved Sankthans Torv – offentlig parkering overfor).
Oplægsholder: Simon Tøgern, Formand HK-privat, mdl SF siden 1978.
Oplæg: 19:30-20:15
Diskussion: 20:15-21:30

Det glemte arbejderflertal 1971-73 og dets betydelige resultater.

OBS! NYE LOKALER
Tid: Tirsdag 03/05-16 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: SF’s lokaler Østerbro,
Silkeborggade 2, st.th., 2100 Østerbro ved Melchiors plads 
Oplægsholder: Søren Kolstrup, historiker og tidligere MF for Enhedslisten.
Oplæg: 19:30-20:15
Diskussion: 20:15-21:30

Rusland, Nato og konfliktvejen for det europæiske sikkerhedssystem.

OBS! NYE LOKALER
Tid: Onsdag 07/09-16 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: SF’s lokaler Østerbro,
Silkeborggade 2, st.th., 2100 Østerbro ved Melchiors plads 
Oplægsholder: Poul Villaume, historiker/professor
Oplæg: 19:30-20:15
Diskussion: 20:15-21:30

Fra klimakapitalisme til økosocialisme – et nødvendigt brud.

OBS! NYE LOKALER

Tid: Tirsdag 04/10-16 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: SF’s lokaler Østerbro,
Silkeborggade 2, st.th., 2100 Østerbro ved Melchiors plads 
Oplægsholder: Rolf Czeskleba-Dupont, Ph.D.,M.Sc. Fellow Berliner Institut für kritische Theorie mm. 
Oplæg: 19:30-20:15
Diskussion: 20:15-21:30

Kulturradikalismens musik og dens betydning.

OBS! NYE LOKALER
Tid: Onsdag 02/11-16 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: SF’s lokaler Østerbro,
Silkeborggade 2, st.th., 2100 Østerbro ved Melchiors plads 
Oplægsholder: Michael Fjeldsøe, musikforsker
Oplæg: 19:30-20:15
Diskussion: 20:15-21:30

2015

Gert P’s liv og værk 3. Den kolde krig og den nødvendige fred.

Tid: Onsdag 04/11-15 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: VerdensKulturCentret, lokale 103, 1.sal.
Nørre alle 7, (ved Sankthans Torv – offentlig parkering overfor).
Oplægsholder: Pelle Voigt
Oplæg: 19:30-20:00
Diskussion: 20:00-21:30

Kapitalisme-kritik. Hvordan kan en opdateret kritik af kapitalismen formuleres?

Tid: Tirsdag 06/10-15 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: VerdensKulturCentret, lokale 103, 1.sal.
Nørre alle 7, (ved Sankthans Torv – offentlig parkering overfor).
Oplægsholder: Steen Nepper Larsen, debattør og lektor Aarhus Universitet
Oplæg: 19:30-20:15
Diskussion: 20:15-21:30

Den aktuelle politiske situation

Tid: Onsdag 02/9-15  kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: VerdensKulturCentret, lokale 103, 1.sal.
Nørre alle 7, (ved Sankthans Torv – offentlig parkering overfor).
Indspark ved 2 x Jørgen, Alfasten og Garp
Oplæg: 19:30-20:00
Diskussion: 20:00-21:30 

“Syriza og den europæiske venstrefløj”

Tid: Tirsdag 05/05-15 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: VerdensKulturCentret, lokale 103, 1.sal.
Nørre alle 7, (ved Sankthans Torv – offentlig parkering overfor).
Oplægsholder: Tobias Clausen, international aktivist, foredragsholder, blogger på Modkraft og folketingskandidat f. Enhedslisten.
Oplæg: 19:30-20:15
Diskussion: 20:15-21:30

Gert P’s liv og værk 2. Gert P’s bidrag til den demokratiske socialisme. Udfordringer og aktualitet.

Tid: Onsdag 08/04-15 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: VerdensKulturCentret, lokale 103, 1.sal.
Nørre alle 7, (ved Sankthans Torv – offentlig parkering overfor).
Oplægsholder: Lars Meyer
Oplæg: 19:30-20:00
Diskussion: 20:00-21:30

Generalforsamling samt Gert P’s liv og værk 1. Personlige erindringer og anekdoter.

Tid: Tirsdag 03/03-15 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00) 
Sted: VerdensKulturCentret, lokale 103, 1.sal.
Nørre alle 7, (ved Sankthans Torv – offentlig parkering overfor).
Generalforsamlings dagsorden: følger senere
Gert P’s liv og værk 1.
Indspark ved Pernille Framh og Asbjørn Agerschou

‘Regeringsspørgsmålet!’

Tid: Onsdag 04/02-15  kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: VerdensKulturCentret, lokale 103, 1.sal.
Nørre alle 7, (ved Sankthans Torv – offentlig parkering overfor).
Oplægsholder: Formand for SF Pia Olsen Dyhr
Oplæg: 19:30-20:15
Diskussion: 20:15-21:30

2014

Et demokratisk og socialistisk Europa

Tid: Onsdag 05/11-14  kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: VerdensKulturCentret, lokale 103, 1.sal.
Nørre alle 7, (ved Sankthans Torv – offentlig parkering overfor).
Oplægsholder: 3 korte indspark fra Pernille Frahm, Steen Gottlieb og Søren Rishøj
Oplæg: 19:30-20:15
Diskussion: 20:15-21:30

En ny og solidarisk boligpolitik

Tid: Tirsdag 07/10-14  kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: VerdensKulturCentret, lokale 103, 1.sal.
Nørre alle 7, (ved Sankthans Torv – offentlig parkering overfor).
Oplægsholder: Cand.polit Margit Kjeldgaard, medlem af EL
Oplæg: 19:30-20:15
Diskussion: 20:15-21:30

Grøn vækst eller vækst i det grønne?

Tid: Torsdag 04/09-14  kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: VerdensKulturCentret, lokale 103, 1.sal.
Nørre alle 7, (ved Sankthans Torv – offentlig parkering overfor).
Oplægsholder: Kristine Cecilie Holten-Andersen Arkitekt MAA, udøvende landsskabsarkitekt og med i NOAH-modvækst
Oplæg: 19:30-20:15
Diskussion: 20:15-21:30

Socialistisk ‘reformamok’

Tid: Tirsdag 6.maj kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: VerdensKulturCentret, lokale 103, 1 sal.
Nørre alle 7, (ved Sankthans Torv – offentlig parkering overfor).
Oplægsholder: Rune Møller Stahl fra ‘Selskabet for Kritisk Samfundsforskning.
Oplæg: 19:30-20:15
Diskussion: 20:15-21:30 
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2171865/lad-os-gaa-mere-reformamok-i-det-nye-aar/
http://www.information.dk/489160 

2013

Kommunevalg og EL program

Tid: Tirsdag 26/11-13 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: VerdensKulturCentret, lokale 204, 2 sal.
Nørre alle 7, (ved Sankthans Torv – offentlig parkering overfor).
Emner:
1) Hvad betyder kommunalvalget? Indledning Pernille Frahm
2) Enhedslistens nye principprogram og dets beydning for venstrefløjens udfordringer. Indledning Lars Meyer
 Oplæg: 19:30-20:15
 Diskussion: 20:15-21:30

Grøn vækst eller vækst i det grønne? (aflyst grundet storm!)

Tid: Mandag 28/10-13  kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: VerdensKulturCentret, lokale 204, 2 sal.
Nørre alle 7, (ved Sankthans Torv – offentlig parkering overfor).
Oplægsholder: Kristine Cecilie Holten-Andersen Arkitekt MAA, udøvende landsskabsarkitekt og med i NOAH-modvækst
Oplæg: 19:30-20:15
Diskussion: 20:15-21:30 

“Er SRSF’s økonomiske politik den nødvendige økonomiske politik?”

Tid: Torsdag 26/9-13  kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: VerdensKulturCentret, lokale 204, 2 sal.
Nørre alle 7, (ved Sankthans Torv – offentlig parkering overfor).
Oplægsholder: Økonom – cand. Scient. adm Henrik Herløv Lund
Oplæg: 19:30-20:15
Diskussion: 20:15-21:30 

Udviklingen i Østeuropa.

Tid: Tirsdag 28/5-13 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: VerdensKulturCentret, lokale 204, 2 sal.
Nørre alle 7, (ved Sankthans Torv – offentlig parkering overfor).
Oplægsholder: cand.mag. Søren Riishøj, tidligere MF for SF.
Oplæg: 19:30-20:00
Diskussion: 20:00-21:00
Fremtidige aktiviteter og arrangementer:
Oplæg v. bestyrelsen 21.00-21.30 

‘Den enes død den andes brød?’

Tid: Tirsdag 8.april kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: VerdensKulturCentret, lokale 103, 1 sal.
Nørre alle 7, (ved Sankthans Torv – offentlig parkering overfor).
Venstrefløjes muligheder og opgaver?
Oplægholder: Trine Pertou Mach MF for SF og tidligere socialborgmester Mikkel Warming fra Enhedslisten.
Oplæg: 19:30-20:15
Diskussion: 20:15-21:30

Generalforsamling og tema

Tid: Torsdag 6.marts kl.19:00
Sted: VerdensKulturCentret, lokale 103, 1 sal.
Nørre alle 7, (ved Sankthans Torv – offentlig parkering overfor).
Dagsorden.
1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning.(Det forløbne og det kommende år).
3) Regnskab
4) Evt.
 
ca. 19:45 Aftenens diskussions tema: 
SFs deroute og fremtidsmuligheder
Indspark ved: Anders Andersen og Pelle Voigt

Udviklingen i Latinamerika med baggrund i Chile

Tid: Onsdag 5.feb kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)
Sted: VerdensKulturCentret, lokale 103, 1 sal.
Nørre alle 7, (ved Sankthans Torv – offentlig parkering overfor).
Oplægsholder:  Marcelo Llorente, der selv kommer fra Chile efter kuppet.
Oplæg: 19:30-20:15
Diskussion: 20:15-21:30