Næste arrangement


Theresa Scavenius, MF og forsker, ph.d, holder oplæg med titlen:

Den grønne omstilling – grænser for vækst?

Hvor omfattende skal den grønne omstilling være?

  • I hvor høj grad vil den bl.a. også omfatte grænser for vækst?
  • Fokus på andre elementer end CO2 reduktion, f.eks. kvælstofudledning, affald, vores forbrug af Jordens ressourcer, mv.?

Hvem skal betale for omstillingen, herunder den sociale fordeling af omkostningerne ved omstillingen?

  • Hvad kan den sociale fordeling af omkostningerne betyde for omstillingens dybde og hastighed?
  • Hvordan undgår vi ‘de gule veste’?
  • Den globale fordeling?

Tidspunkt: Onsdag 17. april 2024, kl. 19,30 (dørene åbnes kl. 19,00)

Sted: Blegdamsvej 24 A, 2200 København N.

Gert Petersen Selskabet

Demokrati og Socialisme

Gert Petersen Selskabet – Demokrati og Socialisme er stiftet i foråret 2013 med det formål at vække og videreudvikle interessen for debatten om demokrati og socialisme, med baggrund i Gert Petersens politiske tanker og skrifter og deres betydning for den socialistiske venstrefløj. På den baggrund afholder vi regelmæssigt debat-arrangementer om politiske, samfundsmæssige og kulturelle emner.

Gert Petersen (1927-2009) var en betydelig samlende skikkelse for både SF – som han var formand for i en årrække – og den øvrige venstrefløj.

Hele sit voksne liv var han optaget af forholdet mellem demokrati og socialisme, den internationale politiske udvikling og kombinationen af dagsaktuel politik og de langsigtede perspektiver for socialisme.

Bliv medlem

Her kan du melde dig ind i Selskabet eller skrive til bestyrelsen.

Kasserer@gp-selskabet.

HUSK! Når du har tilmeldt dig Selskabet, skal du indbetale det årlige medlemskontingent på 150 kr.

Kontingent indbetaling:

Reg.nr. 5326
Konto nr. 0244293, Arbejdernes Landsbank, Glostrup filial.

MobilePay: 6404YG

Husk at skrive jeres navn på indbetalingen.

Kommende arrangementer

Dato

Titel

Oplægsholder(e)

Beskrivelse


17. april

Den grønne omstilling – grænser for vækst

Theresa Scavenius

Er der grænser for vækst? Og i givet fald, hvem skal så betale prisen for omstillingen?


23. maj

Perspektiver for EU

Rasmus Nørlem

Hvad er perspektiverne for EU’s udviklingen? Udvikling i bredden eller i dybden?


14. august

Udflugt på Vestamager

GP Selskabet

Beskrivelse kommer


Dato

Titel

GP Selskabet

Beskrivelse kommer


Dato

Titel

GP Selskabet

Beskrivelse kommer


Dato

Titel

GP Selskabet

Beskrivelse kommer