SF-formanden Gert Petersen fik et langt liv i politik. Vi taler med SFs mangeårige udenrigspolitiske ordfører Pelle Voigt om den navnkundige venstrefløjspolitiker, som med nogen ironi blev kaldt for ”Den Store Rorgænger”.
Se link under TV og Radio

Næste aktivitet i GP-selskabet: "Fremad og aldrig glemme! - "De røde flertal - håb sejre og nederlag"

Minikonference om "De røde flertal - håb, sejre, nederlag" som svarer til titlen på en ny bog, skrevet af historiker Søren Kolstrup, og som udgives af Selskabet for arbejderbevægelsens historie (SFAH). Se også under fanen: Aktuel litteratur.

Deltagelse koster 100kr. alt inklusiv og afholdes i lokalerne i Silkeborggade 2.

Lørdag den 4. februar 2017 i tidsrummet kl.11.00 - 17.30.

Vi regner som tidligere sagt med et deltagerantal på max 30, og da de første 20 allerede har meldt sig, skal tilmeldinger ske senest mandag d.16/1-17, idet resterende pladser fra tirsdag 17/1 vil blive udbudt i andre fora efter først-til -mølle-princippet.

Tilmeld dig nu ved at betale 100-kr. til Reg.nr. 5326, konto nr. 0244293 og anfør navn og ”konference feb.2017”.

Programmet:
Den indholdsmæssige del af programmet er endnu ikke endelig fastlagt. Men vi kan oplyse, at vi mødes til brunch kl.11.00 og at selve programmet starter kl. 12.00, hvor der vil være oplæg og drøftelse af forskellige temaer fra bogen frem til kl. 15. Søren Kolstrup vil naturligt være en gennemgående figur under dette forløb.

Fra Kl. 15.30 vil to fremtrædende repræsentanter MF Pelle Dragsted fra Enhedslisten og Andreas Albertsen fra SF's Landsledelse forholde sig til, hvordan de hver især mener, at venstrefløjens erfaringer kan lede frem til nye overvejelser om en offensiv strategi for afgørende samfundsændringer.

Efter at selve konferencen er afsluttet kl. 17.30, vil der være mulighed for hyggeligt samvær med socialistisk borddækning og spisning.

Vi vender som sagt tilbage med yderligere oplysninger om konferencens rammer og indhold.

https://www.facebook.com/events/297029817361113/

"Historiker Søren Kolstrup har skrevet en bog med titlen De røde flertal. Han beskriver de danske erfaringer med Det røde kabinet i 1960erne, det 2. arbejderflertal i begyndelsen af 1970erne og 1980ernes debat om en arbejderregering. Der trækkes også linjer til udenlandske erfaringer, ligesom rammerne for en undersøgelse af Thorning-Schmidt-regeringen fra 2011-15 opstreges.


Mogens Lykketoft (MF for S), Finn Sørensen (MF for Ø) og Steen Gade (SF) giver Søren Kolstrups nye bog De Røde Flertal nogle ord med på vejen ved receptionen den 18. januar kl. 15-17 på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, Kbh. K, hvor bogen naturligvis også kan købes."

Filmen 'Reds' Internationale: Oktoberrevolutionen i Rusland 1917, Stormen på Vinterpaladset.

Kommentar på Youtube: "Great filmmaking. It shows how positive Communism must have looked to these people, before it became a total nightmare." -- Sovjetterne som folkemagt og dobbeltmagt var adækvat og genialt udtænkt i forhold til den zaristiske feudalmagt, men løb ind i voldsomme problemer efter revolutionen. 'Al magt til sovjetterne' og opløsningen af den grundlovgivende forsamling allerede i jan. 1918 erstattede 'dobbeltmagt' med etparti-diktaturet, og sovjetterne blev senere helt opløst i det stalinistiske diktatur!