Bestyrelsens jule-hilsen

Kære medlem af Gert Petersen Selskabet.

Bestyrelsen ønsker en god jul og et godt nytår!

Også 2021 var et besynderligt forenings år, hvor Coronaen desværre prægede vort selskab negativt. Heldigvis kunne vi dog slutte året med et rigtig godt heldagsmøde den 27. november om Nordisk Socialisme med Pelle Dragsted og Lisbeth Bech Nielsen. Senere på eftermiddagen kom Peter Westermann og samlede op. Det var dejligt at være sammen igen, stemningen var høj og debatlysten spræl-levende. Det var en fornøjelse, tak for det!

I 2022 havde vi egentlig programsat et møde i januar og et i februar med et overordnet tema om klimaretfærdighed. Men nu har Corona-usikkerheden jo sneget sig ind over os igen.  Belært af erfaringen venter vi derfor med at melde møderne ud – det er så trist at planlægge og indkalde til et medlemsmøde, og så aflyse det hele med kort varsel. Skulle situationen bedre sig efter nytår, kan vi hurtigt indkalde til møde via et nyhedsbrev og hjemmesiden.

Vi satser dog på, at vi kan holde ordinær generalforsamling (+ et politisk oplæg/emne) den 9. marts kl 19.30 i lokalerne i Silkeborggade.

Med kammeratlige hilsner

Bestyrelsen

SF-formanden Gert Petersen fik et langt liv i politik. Vi taler med SFs mangeårige udenrigspolitiske ordfører Pelle Voigt om den navnkundige venstrefløjspolitiker, som med nogen ironi blev kaldt for ”Den Store Rorgænger”.
Se link under TV og Radio

 

 

Filmen 'Reds' Internationale: Oktoberrevolutionen i Rusland 1917, Stormen på Vinterpaladset.

Kommentar på Youtube: "Great filmmaking. It shows how positive Communism must have looked to these people, before it became a total nightmare." -- Sovjetterne som folkemagt og dobbeltmagt var adækvat og genialt udtænkt i forhold til den zaristiske feudalmagt, men løb ind i voldsomme problemer efter revolutionen. 'Al magt til sovjetterne' og opløsningen af den grundlovgivende forsamling allerede i jan. 1918 erstattede 'dobbeltmagt' med etparti-diktaturet, og sovjetterne blev senere helt opløst i det stalinistiske diktatur!

OBS! Klima-arrangementet planlagt til 1.april afholdes 23. september 2020